Thanh Miêu – Bất Liễu Liễu Chi

Thanh Miêu: Bất Liễu Liễu Chi [清貓: 不了了之]

K as Thanh Miêu

Photographer: Elf-chan, Shad Redeath

Make up: Lee Nguyễn

Costume: Bạch Phụng

Retouch: K

Bất Liễu Liễu Chi [不了了之] – Nothingness, things that cannot come to an end.

Nếu như định mệnh đời người có sinh li tử biệt, thì mọi linh hồn qua tay Thanh Miêu như rơi vào vòng luẩn quẩn của số mệnh, vạn kiếp luân chuyển với muôn vàn số mạng mà không có hồi kết.

Extra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s