Asagi – Corvinus

Asagi – Corvinus

Cosplayer: K

Costume, Make up & Photo: Bạch Phụng

Retouch: K & Bạch Phụng

Many thanks to Sou & Huyền

Happy new year [lunar]!

Advertisements

3 thoughts on “Asagi – Corvinus

  1. Pingback: Asagi – Corvinus by K | Vcosdaily

  2. có cảm giác bjdoll kết hợp với visual kei, chắc tại khoen và lỗ 😀 Nói chung là mình thích ánh sáng tối, khuôn mặt (hơi) lạnh, thích tấm cuối nhất vì nó thể hiện gần như đầy đủ những thứ mình nghĩ về bộ ảnh. Thanks for sharing your good photo ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s