Thanh Miêu Tử Miêu – Chi Luân Hồi

Thanh Miêu Tử Miêu – Chi Luân Hồi

清貓死貓之輪迴

Line up: Thanh Miêu & Tử Miễu (K)

Photographer: Bạch Phụng

Costume & Make up: Bạch Phụng

Retouch: K & Bạch Phụng

Many thanks to Thanh Nguyen, Sou Hoang & Huyet Phung

Continue reading