Thanh Miêu – Bất Liễu Liễu Chi

Thanh Miêu: Bất Liễu Liễu Chi [清貓: 不了了之]

K as Thanh Miêu

Photographer: Elf-chan, Shad Redeath

Make up: Lee Nguyễn

Costume: Bạch Phụng

Retouch: K

Bất Liễu Liễu Chi [不了了之] – Nothingness, things that cannot come to an end.

Nếu như định mệnh đời người có sinh li tử biệt, thì mọi linh hồn qua tay Thanh Miêu như rơi vào vòng luẩn quẩn của số mệnh, vạn kiếp luân chuyển với muôn vàn số mạng mà không có hồi kết.

Continue reading