Manga Festival 2010

Manga Festival 2010

Location: Nhà thi đấu Rạch Miễu, HCMC

Time: Jul 24th & 25th, 2010

Continue reading