Thanh Miêu Tử Miêu – Chi Luân Hồi

Thanh Miêu Tử Miêu – Chi Luân Hồi

清貓死貓之輪迴

Line up: Thanh Miêu & Tử Miễu (K)

Photographer: Bạch Phụng

Costume & Make up: Bạch Phụng

Retouch: K & Bạch Phụng

Many thanks to Thanh Nguyen, Sou Hoang & Huyet Phung

Continue reading

Thanh Miêu – Bất Liễu Liễu Chi

Thanh Miêu: Bất Liễu Liễu Chi [清貓: 不了了之]

K as Thanh Miêu

Photographer: Elf-chan, Shad Redeath

Make up: Lee Nguyễn

Costume: Bạch Phụng

Retouch: K

Bất Liễu Liễu Chi [不了了之] – Nothingness, things that cannot come to an end.

Nếu như định mệnh đời người có sinh li tử biệt, thì mọi linh hồn qua tay Thanh Miêu như rơi vào vòng luẩn quẩn của số mệnh, vạn kiếp luân chuyển với muôn vàn số mạng mà không có hồi kết.

Continue reading